Fundacja Kwiat Lotosu

Pomaganie i dzielenie się tym co mamy uważamy nie tylko za swój cel, ale za najbardziej naturalny element naszego życia. Dlatego dzielimy się nade wszystko naszym czasem, pomysłami, siłą, dobrą energią. Chcemy tym zarażać innych, bo im nas jest więcej, tym więcej możemy wspólnie zbudować.

Każdy z nas został stworzony do rzeczy wielkich, dlatego ideą Fundacji jest tworzenie możliwości dla każdego kto chce, próbuję i nie  zniechęca się w dążeniu do celu.

Fundacja Kwiat Lotosu powstała jako kontynuacja działań na rzecz łódzkich fundacji i stowarzyszeń.

Powołanie niezależnej fundacji zrodziło się naturalnie i z potrzeby serca, wspierania tych, którzy są utalentowani, zdolni, mają pozytywną energię i nieustająco chce im się chcieć.

Czasami jednak, proza życia jest tak trudna, że nie mogą realizować swoich marzeń i pragnień.

Wszystko to sprawia, że głównym celem Fundacji Kwiat Lotosu jest:

  • zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, artystycznych, sportowych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych
  • organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej
  • fundowanie nagród za szczególne osiągnięcia
  • przekazywanie darów w postaci aparatury i pomocy naukowych
  • wspieranie twórczości i kreatywnego myślenia związanych z nauką, kulturą i rozwojem

Aby realizowanie marzeń i rozwijanie pasji było możliwe, potrzebne jest również wsparcie najbliższego otoczenia i środowiska, dlatego nasze działania kierujemy zarówno do rodzin, jak i ośrodków pomocy tak, by radość życia i siła motywowała do podejmowania wyzwań i spełniania marzeń. Ponadto chcemy realizować działania na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia.

W spełnianiu marzeń nic nas nie ogranicza, co najwyżej wyobraźnia.