Jedz zdrowo i pomagaj

Jedz zdrowo i pomagaj

PROJEKT „JEDZ ZDROWO I POMAGAJ”
Aby dziecko rozwijało się i było szczęśliwe potrzebuję również wsparcia w najbliższym otoczeniu. Dlatego Fundacja chce także pomóc kobietom i matkom, ofiarom przemocy w rodzinie. Nie tylko wspieramy łódzki Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w codziennym funkcjonowaniu, ale chcielibyśmy pójść o krok dalej.
Planujemy stworzenie tzw. „spółdzielni”, w której mogłyby pracować. Marzy nam się przetwórnia i kuchnia kateringowa ze zdrową i ekologiczną żywnością. Zapewniłoby to podopiecznym Ośrodka, stałe utrzymanie i możliwość uniezależnienia.
W trakcie całej terapii, która pozwala uwierzyć we własne siły, zbudować nowe relacje z otoczeniem najważniejszym elementem jest znalezienie pracy. Ich szanse na rynku pracy są często bardzo małe, dlatego warto pomóc zacząć nowe życie.
Znaleźliśmy już miejsce, które wymaga prac adaptacyjnych i doposażenia w sprzęt.
Jeśli chcielibyście włączyć się w urzeczywistnienie tego projektu, zapraszamy do współpracy!