Partnerzy

Art of Braking

Zespół fundacji tworzą ludzie pełni pasji, energii i uśmiechu. Ich powołaniem od samego początku jest: “Kształtowanie postaw młodych osób poprzez rozwój ich pasji!”

Działają zgodnie z powszechnie znaną w świecie kultury hip hop zasadą „Each one teach one” („każdy uczy każdego”) promowaną przez jednego ambasadorów fundacji Edmundo Loayzę (Bboy Poe One).Podopiecznym pokazują, że życie może wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, a każde marzenie jest możliwe do spełnienia.

Fundacja Art of Breaking zrzesza artystów i pedagogów wierzących, że w życiu nic nie dzieje się przez przypadek. Ich drogi skrzyżowały się po to, by wspólną ideę zamienić w czyn. Jako jednostki odnaleźli już swoje życiowe powołanie. Teraz, łącząc siły zmierzają wspólnie w jednym kierunku – niesć pomocy drugiemu człowiekowi. Są wdzięczni za to, co mają i chcą dzielić się tym z innymi.

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Łodzi

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, oferuje swoim podopiecznym pomoc socjalno - schroniskową, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną. Główną ideą pomagania podopiecznym Ośrodka jest maksymalne ich aktywizowanie, aby wychodzili z roli ofiary przemocy i budowali system zabezpieczający ich przed ponownym byciem narażonym na przemoc domową. Pobyt w Ośrodku ma charakter interwencyjny i może wynieść maksimum 3 miesiące. Placówka dysponuję  24 miejscami.  Bezpieczne schronienie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – jest nieodpłatne i przez całą dobę. Ośrodek przyjmuje osoby zgłaszające się dobrowolnie, głównie kobiety - ofiary przemocy domowej oraz ich dzieci, ale również mężczyzn. Oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą, psychologiem oraz pedagogiem, oferują konsultacje z pracownikiem socjalnym, grupę edukacyjną, grupę radzenia sobie z przemocą oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Przeciętnie schronienie w ośrodku znajduję około 200 osób rocznie.

Pracownicy ośrodka największą uwagą i troską obdarzają dzieci, mając na uwadze ich dobro i prawidłowy rozwój. Dzieci i młodzież, które tam trafiają są zwykle bardzo doświadczone przez życie, niejednokrotnie są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swoich rodziców. Tym bardziej leży nam sercu wspomaganie tych dzieci i ich rodzin w rozwoju, łagodzenie negatywnych skutków ich marginalizacji oraz pomoc w zapewnieniu bezpiecznego i możliwie beztroskiego dzieciństwa.

 

Fundacja "Dom w Łodzi"

Powstała po to, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują bardziej niż ktokolwiek inny. Pomają dzieciom, którym los odebrał nie tylko zdrowie ale i miłość osób najbliższych. Celem fundacji jest stworzenie im domu, w którym zaznają bliskości i miłości, a także otrzymają szansę na szczęśliwe i zdrowe życie.

Do tej pory najważniejszą inicjatywą było utworzenie domu dziecka dla ciężko chorych, osieroconych lub porzuconych przez swoje biologiczne rodziny dzieci. Taki dom powstał w czerwcu 2007 roku.

Jest to pierwsza i jedyna tego typu placówka w Polsce.

Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi” zapewnia bezpieczeństwo i wychowanie dzieciom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, umożliwia im prawidłowy rozwój w małej, ciepłej,  rodzinnej, społeczności.

 

Fundacja "Partnerstwo dla Łodzi"

Projekt powstał po to, by promować rozwój miasta, zapobiegać wykluczeniu społecznemu w Łodzi i regionie, zapobiegać zubożeniu mieszkańców, reintegrować społeczeństwo, promować społeczną odpowiedzialność biznesu, promować aktywne zaangażowanie obywateli oraz działania wspierające rozwój połeczeństwa obywatelskiego.

 

MASTER PHARM Budowlani SA Łódź

Mistrzowie Polski w Rugby.

Codziennym treningiem i wytrwałością, z wielką pasją dążą do założonych celów

 

 

Międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy Widzew Łódź

Tu młode koszykarki szlifują swój sportowy talent.

 

 

Szkoła Marcina Gortata MS13

Wyselekcjonowana kadra ternerska przygotowuje usdolnioną sportowo młodzież do reprezentowania polski na międzynarodowej arenie koszykarskiej.

 

                                                                                                                                                                                *Część opisów zaczerpnieta jest ze stron poszczególnych podmiotów.