Zespół

Pracami Fundacji kierują:

Prezes  - Marta Kucińska

 

Rada Fundacji:

Przewodniczący - Michał Bielecki

Katarzyna Zdziech
Łukasz Pawlak